Huisregels – Mondzorgcentrum Arnhem – Arnhem

Huisregels

Onze huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Eerste bezoek

De eerste afspraak die u hier in de praktijk heeft is een intake. De intake bestaat uit het bespreken van uw wensen en eventuele klachten, een periodieke controle, het vastleggen van de situatie van uw mond en het maken van röntgenfoto’s.  Er worden 2 kleine röntgenfoto’s (bitewings) gemaakt of een overzichtsfoto (orthopantomogram). Afhankelijk van de situatie   worden er meer of juist minder foto’s genomen. Als u foto’s heeft van korter dan een jaar geleden hoeven niet altijd alle foto’s opnieuw gemaakt te worden.
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling te voorkomen.
Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Patiëntendossier en privacy

Zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is hebben wij ook voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken. Ook bij de inrichting van uw patiëntendossier houden wij ons aan de richtlijn die hiervoor door onze beroepsorganisatie is ontwikkeld.
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven ( verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).
Dit kan telefonisch, persoonlijk of via een email aan info@mzcarnhem.nl.
In de toekomst zal uw medische / tandheelkundige dossier gekoppeld worden aan uw Burger Service Nummer . Elke patiënt binnen de praktijk zal dit nummer in zijn dossier moeten opgeven.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.
Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of geannuleerd, of per mail!
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.
Bij ziekte verzoeken wij u om aan het begin van de dag, om 8:30uur, uw afspraak af te zeggen, zodat wij eventueel een spoedgeval in uw plek kunnen behandelen. Belt u te laat af dan zullen wij de gereserveerde tijd alsnog in rekening brengen.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Volgens de NzA staan wij in ons recht om de gehele behandeling in rekening te brengen. Echter brengen wij 1 Euro in rekening per gereserveerde minuut( UTP code C90). Achteraf hierover in gesprek gaan is niet mogelijk. Bij drie keer niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Tot slot

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.
Als u op uw afspraak komt vinden we het prettig als u met gepoetste tanden komt. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.